O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

01.TRK DAWNĄ KOLEJĄ DO GRANICY / THE RAIL TRAIL TO THE BORDER

Zobacz trasę w: / See the route in:

Mapy Google

Komoot

Mapa-turystyczna.pl

TatraVelo App

GPX download


Przeczytaj opis trasy: /
Read the description of the route:

01.PL01.EN
 
01.SK
 
 
CHOCHOŁÓW drewniana zabudowa - Domański Wierch widoki - Las Sośnina - Szlak wokół Tatr - Czarny Dunajec - Podczerwone - Torfowiska Orawsko-Nowotarskie - Granica SK/PL - CHOCHOŁÓW 
 
Wycieczka w sam raz na początek rowerowych przygód z Podtatrzem, odpowiednia również dla rodzin z dziećmi - na rowerach i w przyczepkach. Ciekawa architektura drewniana w Chochołowie, wspaniałe widoki na Tatry i Babią Górę z Domańskiego Wierchu, przyjemna i łatwa jazda Szlakiem wokół Tatr trasą dawnej kolei do Trzciany. Ponadto, atrakcyjny przyrodniczo obszar Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Niemal cała trasa wiedzie poza ruchem samochodowym, więc można w spokoju delektować się jazdą i widokami.
 
Trasa zaczyna się w Chochołowie, wsi znanej ze swojej zabytkowej drewnianej architektury. Jeden z domów, znajdujących się pod adresem Chochołów 24, został wykonany w całości z jednej jodły. Fani historii z chęcią zajrzą do Muzeum Powstania Chochołowskiego, a miłośnicy przyrody do nowo otwartego multimedialnego Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk.
Boczna trasa Szlaku wokół Tatr wyprowadza nas na wzgórza na wschód od wsi (krótki stromy podjazd), odkąd będziemy jechać przez kolejne 10 km długim, połogim grzbietem Domańskiego Wierchu. Po przejechaniu przez drogę Chochołów - Ciche czeka nas ponad 4 km szutru, momentami gorszej jakości, jednak nie traćmy ducha - jest to jedyny taki odcinek na trasie. Docieramy do skrzyżowania z drogą Czarny Dunajec - Ciche Dolne.
Odtąd trasa jest już do końca asfaltowa. Przed nami najwspanialsza część Domańskiego Wierchu, oferująca widoki tak na południe w stronę Tatr, jak i na północ na Babią Górę i  wypłaszczenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Droga wiedzie grzbietem, mijane przez nas kapliczki i samotne drzewa świadczą o tym, że już dawno temu wędrowano tędy między miejscowościami - kapliczki służyły również za punktu orientacyjne. 
Dojeżdżamy do Lasu Sośnina, po przejechaniu którego wyjeżdżamy przy domach między Rogoźnikiem a Starem Bystrem. Skręcamy dwukrotnie w lewo i odtąd trasa wiedzie główną ścieżką Szlaku wokół Tatr, czyli dawną trasą kolei Nowy Targ - Trzciana, onegdaj, za Austro-Węgier tworzącej najkrótsze połączenie między Krakowem a Wiedniem; wróciła do życia dzięki powstaniu ścieżki rowerowej. Jedziemy zgodnie z przebiegiem Szlaku do Czarnego Dunajca i Podczerwonego, mijając obiekty dawnej infrastruktury kolejowej, jak most czy stacje. Liczne wiaty oferują możliwość odpoczynku.
Niedaleko za dawną stacją w Podczerwonem Szlak wyprowadza nas na obszar Natura 2000: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie. O tych unikatowych na skalę europejską ekosystemach możemy dowiedzieć się więcej w multimedialnym Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie. Łagodnie wznoszącymi się zakosami dojeżdżamy do granicy polsko-słowackiej, gdzie nasza trasa zawraca i po 600 m, obok oryginalnej kapliczki skręca ostro w prawo. Wśród łąk i pastwisk zjeżdżamy do wsi, gdzie za mostem nad Czarnym Dunajcem (obok niego przyjemne miejsce do odpoczynku nad rzeką) nasza trasa się kończy. 
 
Read the description of the route:

CHOCHOŁÓW wooden buildings Domański Wierch Mountain, views Sośnina forest – Route around the Tatras – Czarny Dunajec – Podczerwone –Orava-Nowy Targ Peatlands SK/PL state border – CHOCHOŁÓW

A perfect trip to begin cycling adventures in the Tatra Foothills region, suitable also for families with children – on bicycles and in trailers. Interesting wooden architecture in Chochołów, splendid views of the Tatras and the Babia Góra Mountain from the Domański Wierch Mountain, a pleasant and easy ride along the Route Around the Tatras following the route of the old railroad to Trzciana. Additionally, the Orava-Nowy Targ Peat Bogs with their natural attractions. Nearly the whole route leads away from vehicular traffic, so one can enjoy the ride and the views in peace.


The route starts in Chochołów, a village known for its heritage wooden architecture. One of the houses, at the address Chochołów 24, was made entirely of one fir tree. Fans of history will be keen to pop into the Museum of the Chochołów Uprising, and lovers of nature can visit the newly-opened multimedia Centre for the Promotion and Protection of Peat Bogs.

A side trail of the Route Around the Tatras leads us to the hills to the east of the village (a short steep uphill stretch) from where we will be riding for the next 10 km on the long, lowland ridge of Domański Wierch. After covering the Chochołów – Ciche road, more than 4 km of gravel, sometimes of inferior quality, awaits us. But let's not be down-hearted – it is the only such stretch on the route. We reach the junction with the road Czarny Dunajec – Ciche Dolne.

From now on, the route is asphalted to its end. In front of us is the most magnificent part of Domański Wierch, offering views both to the south towards the Tatras and to the north towards the Babia Góra Mountain and the flattening of the Orava-Nowy Targ Basin. The route leads along the ridge;the shrines and lonely trees that we pass testify to the fact that it was a long time ago that people wandered between the villages – the shrines also served as landmarks.

We reach the Sośnina Forestafter which we leave by the houses between Rogoźnik and Stare Bystre. We turn left twice and from now on the route leads along the main path of the Route Around the Tatras, i.e. the former Nowy Targ – Trstená railway which, in the past, during the times of the Austro-Hungarian Empire, formed the shortest connection between Kraków and Vienna. It came back to life with the creation of a bicycle path. We follow the Route to Czarny Dunajec and Podczerwone, passing remnants of the former railway infrastructure, such as a bridge or stations. Numerous canopied shelters offer the possibility of rest.

Not far after the former station in Podczerwone, the Route takes us to a Natura 2000 area: the Orava-Nowy Targ Peat Bogs. We can learn more about these unique ecosystems on a European scale in the multimedia Centre for the Promotion and Protection of Peat Bogs in Chochołów. Gently riding upwards, we reach the Polish-Slovak border, where our route turns back and after 600 m, next to an original shrine, turns right sharply. Among meadows and pastures we go down to the villagewhere, after a bridge over the Czarny Dunajec River (next to it is a nice place to rest by the river) our trip ends.

 
MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^