O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

02.SPD WOKÓŁ JEZIORA CZORSZTYŃSKIEGO / AROUND THE LAKE CZORSZTYN

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
 
Przeczytaj opis trasy:
NIEDZICA-ZAMEK - południowy brzeg Jeziora Czorsztyńskiego: Falsztyn - Frydman - Dębno (kościółek UNESCO) - północny brzeg Jeziora: ul. Hubka - Maniowy - Pólwysep Stylchyn - CZORSZTYN
 
Wycieczka obowiązkowa. Jezioro Czorsztyńskie, choć nie tak wielkie powierzchnią, dzięki swojemu unikalnemu położeniu na styku krain historycznych i geograficznych jest miejscem wyjątkowym. 28 km wzdłuż tafli jeziora, ze stale zmieniającymi się widokami na Pieniny, Tatry, Gorce, Babią Górę, po dedykowanych drogach rowerowych. Dwa ciekawe zamki - polski i węgierski oraz niezwykły kościółek drewniany nieopodal trasy. Na całej trasie napotkamy tylko jeden większy podjazd. Trasa odpowiednia dla rodzin z dziećmi. 
 
Trasę rozpoczynamy pod Zamkiem w Niedzicy, do 1918 znajdującym się w granicach Węgier. Miłośników historii z pewnością zainteresuje legenda o złocie Inków, które być może do dziś gdzieś na Zamku czeka na swojego odkrywcę.
Spod Zamku ruszamy na zachód, za znakami Ścieżki wokół Jeziora. Część wiodąca południowym brzegiem jest nieco trudniejsza od tej na północnym brzegu, sporo tutaj krótkich, ale łatwych do pokonania podjazdów. Leśnymi zakosami docieramy nad samą taflę w okolicy Zatoki Kosarzyska. Trasa odbija ostro w lewo, czerwonym asfaltem, warto jednak podjechać aż do końca drogi nad Jeziorem - miejsce oferuje niezwykłe widoki.
Podjazd znad Zatoki Kosarzyska - 100 m przewyższenia w mniej niż 2 km jest trudny, niektórych zmusi do prowadzenia rowerów. Jest to jedyny większy podjazd na trasie; taki przebieg szlaku omija Rezerwat Zielone Skałki, chroniący pasmo wapiennych skał tuż nad taflą wody. Trudy podjazdu nagradzają nam jednak niezwykłe widoki - na Zatokę, Zamek Niedzicki i Pieniny w tle. Dojeżdżamy do Falsztyna, ścieżka odbija w prawo i szybkim zjazdem uciekamy w leśne zakątki nad Jeziorem. Kilka pięknie położonych punktów odpoczynku oferuje wspaniałe widoki na Gorce. Docieramy do Frydmana, który do dziś zachował typowy spiski układ urbanistyczny. 
Frydman objeżdżamy po wysokim i widokowym wale zapory bocznej - jej powstanie uchroniło wieś przed losem jaki spotkał przeciwległe Maniowy, które zostały w całości przeniesione powyżej poziomu Jeziora.
Za Frydmanem przejeżdżamy Białkę, wjeżdżając ze Spisza na Podhale. Wałem omijamy Dębno (w centrum wsi cenny kościółek drewniany - zabytek UNESCO). Przejeżdżamy (uwaga! wąsko i spory ruch!) przez most nad Dunajcem, 500 m dalej uciekamy w prawo, by ponownie wrócić nad Jezioro, teraz północny jego brzeg. Jazda północnym brzegiem Jeziora to sama przyjemność. Ścieżka poprowadzona jest niemal tuż nad Jeziorem, ze wspaniałymi widokami na wodę, w tle pasmo Pienin Spiskich i piętrzące się za nimi Tatry. Podczas jazdy pamiętajmy, by nie zapatrzeć się zbytnio - nagłe i ostre zakręty stwarzają ryzyko kolizji z innymi rowerzystami!
Równomiernie, acz nie monotonnie, jedziemy wzdłuż Jeziora, pokonując kolejne mostki nad potokami i objazdy zatoczek i zatok - Syguliny i Pustej, za Półwyspem Stylchyn.
Odcinek za tą ostatnią daje nam dwie opcje przejazdu - wzgórzem bądź wzdłuż wody. Jeśli nie brak nam sił, warto przejechać górą, by podziwiać szerszą panoramę. Docieramy pod ruiny Zamku w Czorsztynie, skąd promem bądź gondolą wracamy do Niedzicy. 
 
Read the description of the route:

NIEDZICA-ZAMEK southern shore of Lake Czorsztyn:Falsztyn – Frydman – Dębno (UNESCO church)northern shore of the Lake: Hubka Street – Maniowy – Stylchyn Peninsula – CZORSZTYN

A tour which is a must. Lake Czorsztyn, although not so large in size, is a unique place thanks to its exceptional location at the meeting point of historical and geographical lands. 27 km along the surface of the Lake, with constantly changing views of the Pieniny, Tatra, Gorce Mountains, the Babia Góra Peak, on dedicated bicycle paths. Two interesting castles – a Polish and a Hungarian one and an unusual wooden church near the route. Along the whole route we will encounter only one steeper uphill stretch. The route is suitable for families with children.

We start the route at the Castle in Niedzica which, until 1918, was within the territory of Hungary. History lovers will surely be interested in the legend of Incan gold which may still be waiting for its discoverer somewhere in the Castle to this day.

From near the Castle we move west, following the signs of the Path Around the Lake. The part leading along its southern shore is a bit more difficult than the one on the northern side, with quite a lot of short but easy uphill rides here. We reach the very surface of the Lake near the Kosarzyska Bay by forest bends. The route turns sharply to the left, with red asphalt, but it is worth riding up to the end of the route at the Lake – the place offers amazing views.

The uphill stretch from the Kosarzyska Bay – 100 m of an elevation in less than 2 km is difficult, some will have to walk with their bikes. This is the only major uphill stretch on the route; such a course bypasses the Zielone Skałki Reserve, protecting a range of limestone rocks just above the water surface. However, the hardships of the uphill ride are rewarded by the extraordinary views – of the Bay, the Niedzica Castle and the Pieniny Mountains in the background.

We come to Falsztyn, the path turns to the right and we quickly ride downhill to the forest over the Lake. Several beautifully situated resting points offer wonderful views of the Gorce Mountains. We reach Frydman which has preserved the urban layout typical of the region of Spisz.

We ride around Frydman along the high and scenic embankment of the side dam – its creation saved the village from the fate of the village of Maniowy on the other side, which had to be moved in its entirety above the rising level of the Lake.

After Frydman, we cross the Białka River, proceeding to Podhale from Spisz. We pass Dębno on the embankment (in the centre of the village there is a valuable wooden church – UNESCO site). We cross (caution! a narrow stretch and heavy traffic!) over a bridge over the Dunajec River. 500 m further on we go right to return to the Lake, now to its northern shore.

Passing along the northern shore of the Lake is sheer pleasure. The route runs almost right on the lakeside, with magnificent views of the water, in the background the Pieniny Spiskie range and the Tatra Mountains towering up behind. While riding, remember to stay on the alert – sudden and sharp turns pose a risk of collision with other cyclists!

Steadily but not monotonously, we ride along the Lake, crossing successive bridges over streams and detours for small and bigger bays – Sygulina and Pusta, behind the Stylchyn Peninsula. The stretch after the latter gives us two riding options – on the hill or along the water’s edge. If feel up to it, it is worth riding up the hill to admire a wider panorama. We reach theruins of the Castle in Czorsztynfrom where we go back to Niedzica by ferry or gondola.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^