O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

09.TRK NOWY TARG - JEZIORO CZORSZTYŃSKIE / NOWY TARG – LAKE CZORSZTYN

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:

ŁOPUSZNA- Velo Dunajec do Dębna - Jezioro Czorsztyńskie - kościółek w Dębnie - wzdłuż Białki - Nowa Biała - Szlak wokół Tatr do Gronkowa - Rezerwat Bor na Czerwonem - Nowy Targ – Velo Dunajec – ŁOPUSZNA


Długa, jednak nietrudna wycieczka, na dodatek w 90% poza ruchem drogowym. Trasa pozwala nacieszyć się jazdą wzdłuż malowniczego Dunajca, podziwiając nadrzeczną przyrodę, prowadząc również przez zaciszne wsie. Łopuszna, Dębno czy Nowa Biała przyciągają ciekawymi zabytkami. Nie zabraknie też widoków na Jezioro Czorsztyńskie, Tatry i Gorce, jak i jazdy leśnymi szutrami ponad Białką oraz przez rezerwat torfowiskowy Bor na Czerwonem. W skrócie - pełnowartościowe i zróżnicowane danie dla każdego rowerowego smakosza.

 
Wycieczkę zaczynamy w Łopusznej. Tutejsze muzeum w zabytkowym Dworze w Łopusznej prezentuje losy rodziny Tetmajerów oraz pokazuje jak niegdyś wyglądało życie na Podhalu. Ze wsi wyjeżdżamy za znakami Velo Dunajec wśród pastwisk. Trasa prowadzi dalej efektownym odcinkiem nad rzeką, następnie wjeżdża do Harklowej. Tam przejeżdżamy na południowy brzeg i dalej już po płaskim jedziemy aż do Dębna, gdzie przemykamy pod mostem na DW969 i wyjeżdżamy na wale z widokiem na Jezioro.

Kierujemy się do centrum wsi, by zobaczyć niezwykły drewniany kościółek pw. Michała Archanioła (UNESCO). Jeśli jest otwarte, warto wejść do środka – wielobarwne polichromie robią spore wrażenie.

Z Dębna wyjeżdżamy za znakami szlaku rowerowego nr 102. Około 3 km polnego i leśnego szutru doprowadza nas do asfaltu i centrum Nowej Białej, wsi położonej już na Spiszu. Zachowała ona tradycyjny spiski, liniowo-wrzecionowaty układ urbanistyczny. Domy stoją w jednym rzędzie, a równolegle za nimi stoi linia stodół. Włączamy się na Szlak wokół Tatr w stronę Nowego Targu, którym podążamy wśród łąk i pastwisk na zachód, z panoramicznymi widokami na Gorce i Tatry oraz ciekawe formacje skalne Pienińskiego Pasa Skałkowego. Objeżdżamy jedną z nich - Cisową Skałkę, za którą niepostrzeżenie, w Gronkowie wracamy na Podhale. Przecinamy centrum wsi, jadąc stale asfaltowym Szlakiem wokół Tatr.

Asfalt ustępuje szutrowi, informując nas o bliskości chronionego obszaru torfowisk. Kolejne 6 km to jazda przez ciekawe podmokłe lasy, kryjące unikalny rezerwat torfowisk Bor na Czerwonem. Wyjeżdżamy nad sam Biały Dunajec w okolicach lotniska, gdzie przełączamy się z powrotem na asfaltowy szlak Velo Dunajec i jedziemy brzegiem aż do końca trasy - wpierw z widokiem na Nowy Targ, a dalej przez malowniczy odcinek okolic zbiegu Białego i Czarnego Dunajca, aż do Waksmundu, dalej przez Ostrowsko i do Łopusznej, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:

ŁOPUSZNAVelo Dunajec to DębnoLake Czorsztynchurch in Dębno along the Białka River – Nowa Biała – Route Around the Tatras to Gronków – Bór na Czerwonem Reserve – Nowy Targ – Velo Dunajec – ŁOPUSZNA


A long but not difficult trip, 90% traffic-free. The route allows you to enjoy the ride along the picturesque Dunajec River, admiring the riverside nature, also leading through secluded villages. Łopuszna, Dębno or Nowa Biała attract visitors with their interesting monuments. There are also views of Lake Czorsztyn, the Tatra and the Gorce Mountains, as well as riding on forest gravel over the Białka River and through the Bór na Czerwonem peat-bog reserve. In short – a wholesome and varied dish for every gourmet cyclist.


We start the trip in Łopuszna. The museum here, in the historical Manor House in Łopuszna, presents the history of the Tetmajer family and shows how life in Podhale used to be. We leave the village following the signs for Velo Dunajec among pastures. The route continues along a spectacular stretch by the river, then enters Harklowa. There we go to the south bank and then on along a flat road as far as Dębno, where we sneak under the bridge to the DW969 road and leave on the embankment with a view of the Lake.

We head to the centre of the village to see the extraordinary wooden Church of St. Michael the Archangel (UNESCO). If it's open, it's worth going inside – the multicoloured polychromes are quite impressive.

From Dębno, we follow the signs of cycling route No. 102. About 3 km of dirt field track leads to asphalt and the centre of Nowa Biała, a village located in Spiš. It has preserved the traditional linear spindle-shaped layout of the buildings characteristic of Spiš. The houses are in one row, with a line of barns parallel behind them. We join the Route Around the Tatras towards Nowy Targ which we follow among meadows and pastures to the west, with panoramic views of the Gorce and Tatra Mountains and interesting rock formations of the Pieniny Klippen Belt. We go around one of them – Cisowa Rock, after which, in Gronków, we return to Podhale. We cut through the centre of the village, continuing the ride along the asphalt Route Around the Tatras.

The asphalt gives way to gravel, informing us of the proximity of the protected peatland area. The next 6 km is a ride through interesting wet forests, covering the unique Bór na Czerwonem peatbog reserve. We leave at the Biały Dunajec River near an airfield, where we switch back to the Velo Dunajec asphalt route and drive along the bank until the end of the route – first with a view of Nowy Targ, and then through a picturesque stretch near the junction of Biały and Czarny Dunajec Rivers to Waksmund, then on through Ostrowsko and to Łopuszna, where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^