O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

18.SPD CICHE I WIDOKOWE / AIMING HIGH

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
 
Przeczytaj opis trasy:

ROGOŹNIK- Maruszyna - Gancarze droga widoki – Czerwienne - Ząb - Furmanowa panorama - Gubałówka- Butorowy – Szlak wokół Tatr do Cichego-Zoków - Ciche Dolne - Domański Wierch widoki ROGOŹNIK


Faktem jest, że kto chce podziwiać widoki, musi wspiąć się na gorę. Niniejsza trasa wyżyma tę zasadę do maksimum: gdy już znajdziemy się na grzbiecie pozostajemy na nim jak najdłużej. I tak: z widokowej Maruszyny przez widokowy przysiołek Gancarze jedziemy przez widokowe Czerwienne i Ząb aż do widokowej Furmanowej i Gubałówki, by widokowym Szeligowskim Wierchem zjechać do Cichego, aby z niego widokowym grzbietem Domańskiego Wierchu powrócić do Rogoźnika. Wystarczy na zachętę?


Zostawiamy samochód na parkingu przykościelnym w Rogoźniku i ruszamy w trasę drogą w stronę Starego Bystrego. Po około 2 km skręcamy w niepozorną drogę, zgodnie z kierunkowskazem na Szeligówkę. Wąski asfalt wije się pod górkę ciasną dolinką doprowadzając nas do rolniczego przysiółka Bukowej i dalej do głównej drogi przez Maruszynę.

Wieś rozłożyła się na długim grzbiecie, dzięki czemu jest bardzo widokowa. Przejeżdżamy nią jednak tylko niecały kilometr, by odbić w osiedle Gancarze, z ładnymi widokami na Tatry przed nami. Wiodąca ponad dolinami droga staje się coraz bardziej stroma.

W Czerwiennem włączamy się w główną drogę w stronę Zębu. Coraz bliższa perspektywa Tatr rekompensuje nam nieco nieprzyjemny przekładaniec zjazdów i podjazdów.

W samym Zębie warto odbić w boczną uliczkę pod ciekawy drewniany kościół, sprzed którego roztacza się ładna panorama Tatr. Na skrzyżowaniu z drogą do Poronina jedziemy niezmiennie na wprost. Natężenie ruchu staje się niższe. Po dojechaniu do rozwidlenia wybieramy wariant w prawo, by po chwili dotrzeć do drewnianego kościółka po lewej - kaplicy pw. św. brata Alberta na Furmanowej. Warto podejść szutrową drogą w stronę Tatr. Panorama z Furmanowej nie ustępuje tej gubałowskiej, ma ponadto niewątpliwą zaletę ciszy i spokoju.

Następny odcinek może być ruchliwy, a latem wręcz tłoczny, więc uzbrójmy się w cierpliwość - wszak to Gubałówka. W zależności od pory dnia i roku odcinek pokonujemy szybciej albo wolniej. Po dotarciu do skrzyżowania z drogą główną kierujemy się w prawo w dół, w stronę Dzianisza.

Po około 1 km odbijamy w prawo pozostając na grzbiecie. Po kolejnych 2 km mijamy znak zakazu wjazdu. Warto po chwili przystanąć, by nie przegapić ciekawej panoramy Tatr za naszymi plecami. To, co czeka nas teraz to zachwycający boczny odcinek Szlaku wokół Tatr - niezwykłe widoki z Szeligowskiego Wierchu na długo pozostają w pamięci: kolejne ramiona Pasma Gubałowskiego opadające do Kotliny Nowotarskiej a za nią dominująca wyraźnie Babia Góra. I tak, jakby pozostając na dachu świata docieramy do skrzyżowania w Cichem-Zokach (przed nim wygodny MOR z widokiem). Kierujemy się na północ, by w przysiółku Mulice zjechać ze Szlaku wokół Tatr i zboczem głębokiej leśnej doliny dostać się szybko (stromo, wąski asfalt!) do Ratułowa.

Kontynuujemy stale w dół, raz po raz mijając stare góralskie chałupy docierając do Cichego Dolnego. Skręcamy na rondzie w prawo, a z niedaleko potem znowu w prawo, trasą w kierunku Starego Bystrego.

Za cienistym przesmykiem pod Skałką, gdzie droga ściśnięta jest między wysoką skałę i rzekę skręcamy w lewo, by ostro pod górkę wyjechać na Domański Wierch.

Rozległy i niemal płaski grzbiet zapewnia kolejne dzisiaj wspaniałe widoki. Jedziemy nim na wschód aż do Lasu Sośnina, za którym włączamy się w trasę główną Szlaku wokół Tatr. Nią po niespełna 1,5 km docieramy do Rogoźnika, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:

ROGOŹNIK – Maruszyna – Gancarze road views Czerwienne – Ząb – Furmanowa panorama Gubałówka - Butorowy – Route Around the Tatras to Ciche-Zoki – Ciche Dolne – Domański Wierch Mountain views ROGOŹNIK


It’s a fact that wishing to admire the views we have to climb the mountain. This route exploits this rule to the maximum: once we are on the ridge we stay on it as long as possible. And so: from the scenic village of Maruszyna through the scenic hamlet of Gancarze we go through the scenic Czerwienne and Ząb to the scenic Furmanowa and Gubałówka, to ride down the scenic Szeligowski Wierch Mountain to Ciche, to return from the scenic ridge of Domański Wierch to Rogoźnik. Is this a sufficient incentive?


We leave the car at the church car park in Rogoźnik and set off on the road towards Stare Bystre. After about 2 km, we turn into a small road following the road sign to Szeligówka. The narrow asphalt road winds up a narrow valley leading us to the agricultural hamlet of Bukowa and further to the main road through Maruszyna.

The village is spread out on a long ridge, which makes it very scenic. However, we ride through it for less than a kilometre to get to the Gancarze estate, with attractive views of the Tatra Mountainsahead of us. The road that leads over the valleys is becoming steeper and steeper.

In Czerwienne, we join the main road to Ząb. The ever-closer perspective of the Tatra Mountains compensates us a little for the unpleasant shifting of downhill and uphill stretches.

In Ząb itself, it is worth taking a side street to an interesting wooden church, from which there is a nice panorama of the Tatra Mountains. At the crossroads with the road to Poronin, we ride straight ahead. The traffic thins out. After reaching the fork we choose the road to the right, and after a while we reach the wooden church on the left – the shrine of St. Brother Albert on Furmanowa. It is worth approaching the gravel road towards the Tatra Mountains. The panorama from Furmanowa it doesn't give way to the Gubałówka one, it also has the undoubted advantage of peace and quiet.

The next stretch may be busy, or even crowded in the summer, so let's be patient – after all, it's the Gubałówka Mountain. Depending on the time of day and year, we will cover the section faster or slower. After reaching the crossroads with the main road, we head right down towards Dzianisz.

After about 1 km, we bounce to the right while remaining on the ridge. After another 2 km, we pass a no-entry sign. It is worth stopping after a while not to miss the interesting panorama of the Tatras behind our backs. What awaits us now is a delightful section of the branch of the Route Around the Tatras – the extraordinary views from the Szeligowski Wierch Mountain remain in the memory for a long time: successive arms of the Gubałowski Range falling down to the Nowotarska Basin, and behind it clearly dominated by the Babia Góra Peak. And as if remaining on the roof of the world, we reach the crossroads in Ciche-Zoki (before this, there is a comfortable resting place with a view). We head north to leave the Route Around the Tatras in the hamlet of Mulice, and get quickly to Ratułów down the slope of the deep forest valley.

We continue down, passing through the old highlanders’ cottages over and over again, we reach Ciche Dolne. We turn right at the roundabout, and not far afterwards we turn right again, along the route towards Stare Bystre.

Behind a shady passage under the Skałka Rock, where the road is squeezed between a high rock and the river, we turn left to go sharply up the hill to the Domański Wierch Mountain.

The vast and almost flat ridge provides another great view today. We follow it to the east as far as the Sośnina Forest, after which we join the main route of the Route Around the Tatras. After less than 1.5 km, we reach Rogoźnik, where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^