O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

24.SPD OSTRYSZ SZTURM / THE STEEPER THE BETTER

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
  
Przeczytaj opis trasy:

ROGOŹNIK- Stare Bystre - Maruszyna Górna - Gancarze – Czerwienne - Bachledówka - Ratułów Górny - Mulice - Ciche-Zoki - Dzianisz Gruszki - Dzianisz - Ostrysz - Ciche Górne - Ciche Dolne - Domański Wierch – ROGOŹNIK


Wycieczka udowadnia, że nawet w środku Podhala znaleźć można ustronne trasy. Wiedzie długimi odcinkami wierchowymi, pozwalając odetchnąć od zgiełku i hałasu. Kilka trudnych podjazdów z pewnością wyciśnie z nas poty, wysiłki te będą jednak sowicie nagrodzone krajobrazami i szybkimi zjazdami. Wycieczka nieco trudna orientacyjnie - wiedzie trzeciorzędnymi drogami, dlatego warto wyposażyć się w dobrą mapę.


Auto zostawiamy na przykościelnym parkingu w Rogoźniku i ruszamy trasą główną Szlaku wokół Tatr. Po 1,5 km odbijamy łagodnym ukosem w lewo (obok karczmy), następnie na skrzyżowaniu przed lasem skręcamy ponownie w lewo, w drogę schodzącą do Starego Bystrego.

Jedziemy nią na południe zaledwie przez 700 m, by skręcić w lewo w kierunku osiedla Szeligówka. Kolejne 2,5 km to niewygodny, bo nierówny podjazd ciekawą geologicznie dolinką aż do osiedla Bukowa i Górnej Maruszyny. Krajobraz nieprzypadkowo przypomina ten pieniński - okolice są swoistą „pienińską czkawką”, najdalej na zachód wysuniętymi skałami o tej charakterystycznej rzeźbie. Ostatnia stroma prosta wyprowadza nas na grzbiecie Maruszyny. Skręcamy w lewo, a już po niespełna 1 km skręcamy ostro w prawo.

Jedziemy przez widokowe osiedle Gancarze, gdzie rozległe łąki powoli ustępują zabudowaniom. W oddali widoczne są szczyty Tatr. Przyjemny zjazd przeradza się w dość mozolny podjazd, który wyprowadza nas w Czerwiennem. Kierujemy się w stronę Tatr. Za pobliskim szczytem zaczynamy ponownie opadać; 350 m za skrzyżowaniem z drogą główną odbijamy w prawo w stronę widocznego już, charakterystycznego kościoła na Bachledówce.

Z widokowego wzniesienia pedałujemy dalej na południe, ponownie do drogi głównej, z której po chwili (200 m) uciekamy w prawo węższą trasą na Szczurówki. Niedawno wyasfaltowaną drogą zjeżdżamy stromo do Ratułowa Górnego. Wieś znana jest na Podhalu z powodu licznych tutaj cieśli i stolarzy. Kontynuujemy w dół potoku Bystrego, drogą w stronę Cichego.

Po 1,5 km od skrzyżowania z drogą główną, po minięciu cienistego lasku z lewej, docieramy do drogowskazu Do Muliców i skręcamy w lewo. Po krótkim zjeździe, za mostkiem rozpoczyna się trudny i długi na 2 km podjazd. Konieczne może być zejście z roweru i prowadzenie go. Przemykamy wśród rozproszonych zabudowań przysiółka Mulice, by ostatecznie dotrzeć na widokowy grzbiet. Odsłaniają się widoki na Tatry, ale również na zachód i północny zachód, z wyniosłą sylwetką Babiej Góry. Jadąc nadal na południe, zauważamy pierwsze zabudowania - to przysiółek Ciche-Zoki; my jednak kierujemy się w lewo na skrzyżowaniu, odtąd podążając przez 4 km za znakami Szlaku wokół Tatr. Kontynuując grzbietem przez rozległy Szeligowski Wierch podziwiać możemy dalekie górskie krajobrazy, jadąc wśród spokojnych łąk i pól.

Na skrzyżowaniu za pierwszymi zabudowaniami napotykamy znaki czerwonego szlaku pieszego i skręcamy za nimi w prawo w drogę, która łukiem w lewo doprowadza nas do drogi w dół Dzianisza.

Zjeżdżajmy jednak z uwagą, bo po 2,5 km, za szkołą skręcimy w niewyraźną wąską drogę w kierunku Cichego-Ostrysza. Podjazd nieprzyjemny, stromy; ratują nas ładne widoki. Nie sposób nie zatrzymać się choć na chwilę na przełęczy - zostawiliśmy w dole zabudowania, uciekając ponownie w zielone krajobrazy. Czeka nas teraz stromy zjazd wąską trasą, która wijąc się wyprowadza nas w Cichem, gdzie dalej, już łagodnie kontynuujemy w dół, wśród starych rolniczych zabudowań. U końca drogi kierujemy się w prawo. Na skrzyżowaniu przy szkole podstawowej jedziemy dalej prosto (w drogę bez pierwszeństwa), by wśród licznych starych domów dotrzeć ostatecznie (stale asfaltem) do drogi do Czarnego Dunajca, w którą skręcamy w lewo i do góry zarazem.

Zakosami wdrapujemy się na grzbiet i skrzyżowanie ze ścieżką rowerową, w którą - a jakże - skręcamy. Tutaj zaczyna się uczta dla miłośników widoków - droga przez Domański Wierch. Nieomal płaski, połogi grzbiet oferuje wspaniałą panoramę na wszystkie strony, sam będąc przyjemnym miejscem, gdzie panuje cisza, zieleń i pasące się leniwie krowy. Jadąc stale i niespiesznie Szlakiem wokół Tatr docieramy wreszcie do lasu Sośnina, za którym jedziemy dalej prosto, by włączyć się w trasę główną Szlaku wiodącą do Nowego Targu. Wcześniej jednak zawiedzie nas do Rogoźnika, gdzie kończy się nasza wycieczka.

 
Read the description of the route:

ROGOŹNIK – Stare Bystre – Maruszyna Górna – Gancarze– Czerwienne – Bachledówka – Ratułów Górny – Mulice – Ciche-Zoki – Dzianisz Gruszki – Dzianisz – Ostrysz Ciche Górne – Ciche Dolne – Domański Wierch MountainROGOŹNIK


This trip proves that even in the middle of the Podhale region we can find secluded routes. It leads through long mountainous stretches, letting us take a break from the hustle and bustle of daily life. A few difficult uphill stretches will surely make us sweat, but these efforts will be abundantly rewarded with landscapes and fast descents. The trip is a bit difficult in terms of orientation as it leads along tertiary roads, so it is useful to have a good map.


We leave the car at the church car park in Rogoźnik and start along the main route of the Route Around the Tatras. After 1.5 km, we take a gentle turn to the left (next to the inn), then at the crossroads before the forest, we turn left again on to the road going down to Stare Bystre.

We climb southwards for only 700 m before turning left in the direction of the Szeligówka housing estate. The next 2.5 km is an uncomfortable, uneven uphill stretch through a geologically interesting valley as far as the housing estates of Bukowa and Górna Maruszyna. The landscape is not by chance reminiscent of the Pieniny Mountains – the surroundings are rather Pieniny-like, the westernmost rocks having this characteristic shape. The final steep straight stretch brings us to the ridge of Maruszyna where wego left, and, after less than 1 km, we turn sharply right.

We ride through the scenic Gancarze housing estate, where vast meadows slowly give way to buildings. In the distance you can see the peaks of the Tatras. A pleasant downhill ride turns into quite a tedious uphill stretch, which leads us to Czerwienne. We head towards the Tatra Mountains. After the nearby peak, we start to descend again; 350 m after the crossroads with the main road we turn right towards the characterful church in Bachledówka which is already visible.

From the scenic hill, we continue to the south, again to the main road from which, after a while (200 m), we veer to the right along a narrower route to Szczurówki. We go down along a recently asphalted roadto Ratułów Górny. The village is known in Podhale for its numerous carpenters and joiners. We continue down the Bystry stream, along the road towards Ciche.

After 1.5 km from the crossroads with the main road, after passing a shady forest on the left, we reach the signpost ‘Do Muliców’ and turn left. After a short descent, over the bridge a difficult and 2 km long uphill stretch begins. It may be necessary to dismount from the bike and walk with it. We sneak through the scattered buildings of the Mulice hamlet to finally reach the scenic ridge. Theviews of the Tatra Mountainsare revealed, but also to the west and north-west is the lofty silhouette of the Babia Góra Peak.

Continuing southwards, we notice the first buildings – this is the hamlet of Ciche-Zoki; however, we head left at the crossroads, following the signs of the Route Around the Tatras for 4 km.

Continuing along the ridge through the vast Szeligowski Wierch Mountain, we can admire distant mountain landscapes, riding among calm meadows and fields.

At the crossroads after the first buildings, we see the signs of the red hiking trail and turn right to follow them on to the road that leads us to the road down Dzianisz.

But let's ride carefully, because after 2.5 km, after the school, we will turn into a partly-hidden narrow road in the direction of Cichy Ostrysz. The uphill stretch is unpleasant, steep but pleasant views save us. It is impossible not to stop for a moment on the pass – the buildings are down below and we have escaped again into green landscapes.

There is a steep downhill stretch now along a narrow trail which takes us to Ciche, in twists and turns, and then we continue along a gentle trail downhill, alongside old farm buildings. At the end of the road, we head to the right. At the crossroads by the elementary school we go straight ahead (on to a road with no right of way) to finally reach the road to Czarny Dunajec (constantly on asphalt), where we turn left and upwards at the same time.

We go up the ridge in bends to a junction with a bicycle path which we turn on to. Here begins a feast for view lovers – the trail on the Domański Wierch Mountain. The ridge, which is gentle and almost flat, offers a wonderful panorama on all sides, being itself a pleasant place where there is silence, greenery and lazy, grazing cows. Riding steadily and unhurriedly along the Route Around the Tatras, we finally reach the Sośnina forest: we follow the path straight ahead to join the main trail of the Route leading to Nowy Targ. Earlier, however, it will take us to Rogoźnik, where our trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^