O SzlakuO projekte AktualnościSprávy Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiesta priaznivé

Otvorenie cyklistického chodníka Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier

Otvorenie cyklistického chodníka Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier
Starosta Gminy Czarny Dunajec a partneri projektu: Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ a Gmina Szaflary, Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie poľskej časti Historicko – kultúrno – prírodnej CESTY OKOLO TATIER, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2015 v Czarnom Dunajci. Toto podujatie je súčasťou osláv Dňa Európskej spolupráce, ktorý pripadá na Svetový deň cestovného ruchu 27. september.

Udostępnij:
google plus mail

Starosta Gminy Czarny Dunajec a partneri projektu: Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ a Gmina Szaflary, Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie poľskej časti Historicko – kultúrno – prírodnej CESTY OKOLO TATIER, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2015 v Czarnom Dunajci. Toto podujatie je súčasťou osláv Dňa Európskej spolupráce, ktorý pripadá na Svetový deň cestovného ruchu 27. september.

Začiatok podujatia je naplánovaný na 14.00 hod. na vybudovanom parkovisku vrámci projektu pod názvom „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier", ktorý slúži účastníkom Cesty okolo Tatier pri komplexe škôl vCzarnom Dunajci. Následne o15.00 hod. na cyklotrase priamo v mieste štátnej hranice bude oficiálne otvorenie Cesty okolo Tatier azačiatok jazdy na bicykli. Od 14.00 do 18.00 hod. na parkovisku pri komplexe škôl bude prebiehať cyklistický rodinný piknik smnožstvom atrakcií aprekvapení. Pripravené sú tiež vystúpenia poľských aslovenských súborov, súťaže pre deti adospelých, prezentácia bezpečnosti na cyklotrase, súťaže zručností, propagácia spoločností súvisiaca scyklistickou turistikou, historická výstava týkajúca sa bývalej železničnej dráhy Nowy Targ – Suchá Hora. O18.00 hod. sa uskutoční sprievod vrámci ktorého uvidíte pouličné divadlo, chôdzu na choduliach, tanečníkov abubeníkov smerujúcich na námestie vCzarnom Dunajci, kde sa vscenérii czarnodunajeckého námestia o18.30 hod. začne finálová šou pod názvom REVOLÚCIAvréžii Jerzego Zonia, súčasťou poľských aslovenských umelcov, okrem iných aj Divadlo KTO aDivadlo pravdy. Kdispozícii bude veľa nezvyčajných ohňových ukážok, pyrotechnických efektov, originálne scénické predstavenia.

Podujatie organizované dňa 27. septembra zahŕňa realizáciu strategického cezhraničného projektu týkajúceho sa vybudovania I. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier, v ktorom je zúčastnených 13 poľských a slovenských samospráv, vedúcim partnerom je Gmina Czarny Dunajec. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou zprostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Jeho efektom je takmer 80 km klasických abezpečných cyklistických trás sasfaltovým, alebo štrkovým povrchom vedených cez Podhalie, Oravu, Spiš aLiptov. Až 35 km cezhraničných trás vytvára nepretržitý úsek postavený na bývalej železničnej dráhe od mesta Nowy Targ, cez gminu Szaflary, gminu Nowy Targ agminu Czarny Dunajec kslovenskej hranici na Suchej Hore, ďalej cez Hladovku, Liesek do mesta Trstená. Ostatné úseky Cesty okolo Tatier sa nachádzajú na Spiši (Vrbov – Kežmarok – Huncovce) avLiptovskom Mikuláši. Okrem toho sa vybudovala drobná infraštruktúra – odpočinky, informačné asmerové tabule, parkovisko vCzarnom Dunajci, rekreačné miesto pri moste vPodczerwonem.

Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier je vo veľkom meradle cezhraničné predsavzatie, ktoré je výsledkom iniciatívy a koordinácie Euroregiónu „Tatry” od roku 2004, dlhodobej spolupráce poľských a slovenských samospráv.Projekt zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických anáučných trás okolo Tatier. Je to jedinečná turistická atrakcia umožňujúca aktívny odpočinok, propagáciu zdravého využitia voľného času, bezpečného a priaznivého pre životné prostredie, ktoré zahŕňa vyhliadky jedinečných miest, prírodných, kultúrnych ahistorických krás. Iniciatíva Euroregiónu „Tatry" vďaka zaangažovaniu samospráv azískaniu finančných prostriedkov zEurópskej únie sa dočkala realizácie. Dnes je hotových vyše 100 km cyklistických trás Cesty okolo Tatier, vybudovaných vrámci I. etapy projektu askôr vybudovaných cez jednotlivé samosprávy. Žiadosť ofinancovanie II. etapy Cesty okolo Tatier abudovanie ďalších vyše 60 km cyklistických trás, ktoré uzavrú puto na poľskej strane bol predložený ako vlajkový projekt vauguste 2015 prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY, spoločne s10 samosprávami vrámci Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020. Cesta okolo Tatier je doposiaľ najväčším predsavzatím takéhoto typu vnašom regióne, dotýkajúceho sa vybudovania bezpečnostných cyklistických trás. Už dnes sa stretáva sveľkým súhlasom samospráv, obyvateľov aturistov, teší sa veľkej popularite medzi cyklistami, korčuliarmi a bežcami.

 
              
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou zEurópskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013


 
 
 
 

Správy
Výsledky fotografickej súťaže!
S radosťou zverejňujeme výsledky tohtoročnej fotosúťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“!
Fotosúťaž "Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“
Ak počas cyklistických výletov radi fotíte zaujímavé miesta a dokážete zvečniť na fotografii mimoriadne chvíle, táto súťaž je pre Vás!
Spojte aktívnu návštevu poľsko-slovenského pohraničia na Ceste okolo Tatier s objavovaním atraktívnych miest. Staňte sa fotografom Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier! Čakajú Vás ceny a sláva!
Cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier
Taký cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier tu ešte nebol! Vznikol spojením cyklistickej vášne, poznatkov o pozoruhodných miestach v podtatranskej oblasti a schopnosti zaujímavo rozprávať.
^