O SzlakuO projekte AktualnościSprávy Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiesta priaznivé

Výstavba cyklotrás v meste Kežmarok za rok 2015 bola ukončená

Výstavba cyklotrás v meste Kežmarok za rok 2015 bola ukončená
Kompletný strategický projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás okolo Tatier. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravy a komunikácie v regióne slovensko-poľského pohraničia, čo bude mať vplyv na zvýšenie atraktivity regiónu z turistického hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti so zachovaním unikátnych hodnôt prírodného dedičstva.

Udostępnij:
google plus mail

V projekte bolo celkovo zapojených 13 partnerov - 9 slovenských, jedným z nich je aj mesto Kežmarok. Mesto Kežmarok v rámci tohto projektu zrealizovalo 3 cyklotrasy, a to:

1. Úprava lesnej cesty Zlatná na cyklocestu - 3000 m dlhá a 3 m široká asfaltová cyklotrasa od sídliska Sever po rybník Zlatná. Realizovaná bola úprava pláne, spojovacie postreky, čistenie priekop, zriadenie priepustov, položenie asfaltovej vrstvy a zriadenie krajníc. Dňa 25.11.2014 mesto Kežmarok prevzalo stavenisko od dodávateľa stavby. Celkové výdavky sú 166 660,66 EUR z toho 85% bude spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta Kežmarok.

2. Výstavba cyklotrasy – časť Kežmarok – Huncovce, úsek k.ú. Kežmarok- 1090 m dlhá a 3 m široká asfaltová cyklotrasa, ktorá začína na ľavom brehu toku rieky Poprad za lávkou z ulice Sihoť a končí na katastrálnom území mesta Kežmarok. Realizovaná bola úprava pláne, odkopávanie zeminy, realizácia obrubníkov, zhotovenie nestmelenej podkladovej vrstvy, realizácia asfaltových vrstiev, spojovacie postreky, čistenie priekop, zriadenie priepustov, položenie asfaltovej vrstvy a zriadenie krajníc. Dňa 31.7.2015 mesto Kežmarok prevzalo stavenisko od dodávateľa stavby. Celkové výdavky sú 116 013,96 EUR z toho 85% bude spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta Kežmarok.

3. Vyasfaltovanie cyklotrasy – úsek Kežmarok – Hájovňa – Spišská Belá- 1170 m dlhá a 3 m široká asfaltová cyklotrasa, ktorá začína pri Hájovni a končí na katastrálnom území mesta Kežmarok pred Strážkami (Spišská Belá). Realizované bolo položenie asfaltovej vrstvy a vodorovné značenie, osadenie informačných tabúľ. Dňa 30.10.2015 mesto Kežmarok prevzalo stavenisko od dodávateľa stavby. Celkové výdavky sú 43 230,23 EUR z toho 85% bude spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu a 5 % z rozpočtu mesta Kežmarok.

Výstavba cyklotrás je spolufinancovaná Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.
Správy
Výsledky fotografickej súťaže!
S radosťou zverejňujeme výsledky tohtoročnej fotosúťaže „Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“!
Fotosúťaž "Foto-cyklisti na Ceste okolo Tatier“
Ak počas cyklistických výletov radi fotíte zaujímavé miesta a dokážete zvečniť na fotografii mimoriadne chvíle, táto súťaž je pre Vás!
Spojte aktívnu návštevu poľsko-slovenského pohraničia na Ceste okolo Tatier s objavovaním atraktívnych miest. Staňte sa fotografom Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier! Čakajú Vás ceny a sláva!
Cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier
Taký cyklistický sprievodca Cestou okolo Tatier tu ešte nebol! Vznikol spojením cyklistickej vášne, poznatkov o pozoruhodných miestach v podtatranskej oblasti a schopnosti zaujímavo rozprávať.
^