O SzlakuO projekte AktualnościSprávy Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiesta priaznivé

Správy

Budúci rok sa začne realizácia II. etapy Cesty okolo Tatier!
2016-10-05
Vlajkový projekt týkajúci sa realizácie II. etapy Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier bol schválený Monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Vlajkový projekt predložený!
2016-07-01
Dňa 30. júna 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov. Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY (EZUS TATRY) podalo v rámci výzvy Programu Interreg V-A PL – SK 2014 – 2020 projekt pod názvom„Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa“.
Skôr ako vysadneš na bicykel
2016-04-25
- skontroluj, či máš všetko,
- dȏkladne sa postaraj o svoju bezpečnosť,
- nauč sa dopravné predpisy.
Slávnostné otvorenie cyklochodníkov, na trasach Kežmarok-Zlatná a Kežmarok-Vrbov
2016-04-15
Srdečne Vás pozývamy na slávnostné otvorenie cyklochodníkov, na trasach Kežmarok – Zlatná a Kežmarok – Vrbov, ktoré sa bude konať dňa 23.4.2016 v Kežmarku počas podujatia Jarné cyklistické preteky MTB (pre deti a mládež).
Pri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši pribudli dve odpočívadlá
2015-12-05
Mesto Liptovský Mikuláš slávnostne ukončilo výstavbu dvoch odpočívadiel na cyklochodníku, ktorý vedie popri Váhu. Ide o dve nové oddychové zóny na cyklochodníku tvoria lavičky s prístreškom a stojany na bicykle so solárnym osvetlením, prostredníctvom ktorého mesto šetrí náklady na ich prevádzku.
Výstavba cyklotrás v meste Kežmarok za rok 2015 bola ukončená
2015-12-04
Kompletný strategický projekt Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás okolo Tatier. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie dopravy a komunikácie v regióne slovensko-poľského pohraničia, čo bude mať vplyv na zvýšenie atraktivity regiónu z turistického hľadiska, ako aj zabezpečenie územnej kohéznosti prihraničnej oblasti so zachovaním unikátnych hodnôt prírodného dedičstva.
Otvorenie cyklotrasy
2015-11-19
Srdečne vás pozývame na slávnostné otvorenie slovenskej časti Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier, ktoré sa bude konať 22. novembra 2015.
Preteky na bicykli pri príležitosti otvorenia poľskej časti cyklistického chodníka Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier
2015-09-17
Pri príležitosti otvorenia poľskej časti cyklistického chodníka Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier pozývame všetkých zúčastniť sa pretekov na bicykli dňa 27. 09. 2015 (nedeľa).
Otvorenie cyklistického chodníka Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier
2015-09-13
Starosta Gminy Czarny Dunajec a partneri projektu: Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ a Gmina Szaflary, Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie poľskej časti Historicko – kultúrno – prírodnej CESTY OKOLO TATIER, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2015 v Czarnom Dunajci. Toto podujatie je súčasťou osláv Dňa Európskej spolupráce, ktorý pripadá na Svetový deň cestovného ruchu 27. september.
Pri cyklochodníku pribudnú odpočívadlá
2015-02-05
Popri cyklochodníku v Liptovskom Mikuláši už čoskoro pribudnú lavičky s prístreškom a stojany na bicykle so solárnym osvetlením. Výstavbou odpočívadiel samospráva zvýši komfort športu chtivých obyvateľov a návštevníkov.
^