O SzlakuO projekte AktualnościSprávy Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiesta priaznivé

Správy

2015-01-20
Obec Hladovka, ako projektový partner projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, č. WTSL.01.01.00-12-304/10 realizuje výstavbu cyklotrasy na 3,334 km úseku od júla 2014. Počas tohto obdobia boli na danom úseku odstránené dreviny a kroviny, zrovnaná a upravená zemná pláň, zrealizované podkladné vrstvy štrkodrvy a zabetónované prahy mostného objektu.
Obec Nižná - označenie cyklotrasy
2014-12-05
Obec Nižná počas mesiaca november označila cyklistickú trasu v dĺžke 0,825 km.
Cyklochodník odovzdali do užívania
2014-12-03
Výstavba 3,2 kilometrov dlhého úseku cyklochodníka v Liptovskom Mikuláši je ukončená. Po dvoch mesiacoch intenzívnych prác bol v piatok 12. decembra odovzdaný do užívania. Liptovský Mikuláš sa tak zaradil medzi mestá, kde sa naplno rozvíja cyklistická doprava podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku schválenej v máji minulého roka.
Výstavba novej cyklotrasy Kežmarok - Zlatná bola ukončena
2014-11-28
Dňa 17.09.2014 podpísalo mesto Kežmarok zmluvu o dielo – „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – Úprava lesnej cesty Zlatná na cyklocestu“ so zhotoviteľom stavby Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
Podpísanie Partnerskej zmluvy v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier
2014-07-10
Myšlienka spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier vznikla na pôde Euroregiónu „Tatry” v roku 2004 na základe dlhoročnej spolupráce medzi slovenskými a poľskými prihraničnými samosprávami.
^