O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

Dodatkowe prace na ścieżce rowerowej

Dodatkowe prace na ścieżce rowerowej
Trwają prace nad realizacją projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" - budowa ścieżki rowerowej wokół Tatr przebiegającej m.in. przez Gminę Czarny Dunajec na odcinku 13,8 km.

Udostępnij:
google plus mail

Gmina Czarny Dunajec pełni rolę Partnera Wiodącego. Projekt ruszył wiosną 2014 r. W dniu 31.12.2014 r. podpisany został aneks do umowy głównej na realizację projektu, który zakłada wykonanie dodatkowych zadań i wzmocnienie oddziaływania całego projektu. Jako działania dodatkowe zostaną wykonane:

  • remont 6,2 km dróg polnych w nawierzchni żwirowej łączących się z główną trasą ścieżki rowerowej w miejscowościach Czarny Dunajec (od ogólnodostępnego parkingu przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum - nowe działanie), Podczerwone (od Torfowni do głównej trasy ścieżki rowerowej), Chochołów (od centrum miejscowości do głównej trasy rowerowej - droga Borowa),
  • budowa ogólnodostępnego parkingu przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu dla wszystkich użytkowników drogi rowerowej,
  • oznaczenie 11,8 km dróg polnych od Chochołowa do Starego Bystrego jako alternatywną trasę rowerową łączącą się z główną drogą rowerową,
  • wykonanie zadaszonego miejsca rekreacyjnego z przeznaczeniem na organizację ogniska przy moście kolejowym na rzece Czarny Dunajec na pograniczu miejscowości Czarny Dunajec i Podczerwone,
  • wykonanie filmu informacyjno - promocyjnego o całym projekcie realizowanym przy współpracy 13 partnerów z terenu Polski i Słowacji

Łączna szacowana wartość wszystkich dodatkowych działań wynosi 381133 €,z czego dofinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 stanowi 85% kosztów całkowitych.

W związku z realizacją dodatkowych działań przedłużony został również termin zakończenia projektu do września 2015 r.


Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^