O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

11.TRK JEZIORO OD PÓŁNOCY I PIENINY SPISKIE / THE LAKE FROM THE NORTH AND PIENINY SPISKIE MOUNTAINS

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
  
Przeczytaj opis trasy:
CZORSZTYN - północny brzeg Jeziora - Dębno - leśna droga do Nowej Białej - Krempachy - Szlak wokół Tatr do Dursztyna widoki - Dursztyn panorama - zjazd do Łapsz widoki - Łapsze Niżne - Niedzica - NIEDZICA-ZAMEK 
 
Nie wiesz, czy wybrać Jezioro, czy zabytki, czy górskie krajobrazy? Ta trasa jest dla Ciebie, bo ma to wszystko! Jazda tuż nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego, przez zaciszne lasy między Dębnem a Nową Białą, malownicze spiskie, tatrzańsko-pienińskie krajobrazy okolic Dursztyna i wspaniałe zabytki Niedzicy i Dębna sprawia, że na tę trasę będzie chciało się wracać wiele razy.
UWAGA! Trasa zakłada przeprawę promem między Niedzicą-Zamkiem a Czorsztynem. 
 
Wycieczkę rozpoczynamy u podnóża ruin czorsztyńskiego zamku. Ruszamy ścieżką rowerową na zachód - przed nami 12 km jazdy przez północny
brzeg Jeziora Czorsztyńskiego: trasa wiedzie tuż nad taflą wody, prowadząc przez malownicze zatoczki Pustą i Sygulinę, oferuje stale zmieniające się widoki na pasmo Pienin Spiskich z górującym nad nim Żarem i Tatrami na horyzoncie. Przed nami, na zachodzie, w oddali za wodą, wieża kościoła we Frydmanie, sprawiająca wrażenie latarni na brzegu Jeziora. Za nią, w tle, Królowa Beskidów - Babia Góra. Podczas jazdy uważajmy na ostrych zakrętach! Po drodze możemy przystanąć na jednym z wielu wygodnych MOR-ów.
Po dotarciu do końca ścieżki poniżej Huby podjeżdżamy do drogi głównej - DW969. Przed nami niebezpieczne 800 m poboczem DW969, przez wąski most ponad Dunajcem. Za nim, pozostając na prawej stronie uciekamy w ścieżkę Velo Dunajec i przejeżdżamy pod mostem, by wyjechać na wał w Dębnie; piękne widoki na Jezioro.
Po zjechaniu z wału skręcamy ostro w prawo, by dojechać do centrum wsi, gdzie znajduje się drewniany, XV-wieczny kościółek pw. Michała Archanioła (UNESCO). Jeśli jest otwarty, warto zajrzeć do środka. W Dębnie spotykamy znaki szlaku rowerowego nr 102. Zgodnie z nimi wyjeżdżamy ze wsi na ul. Polną, by kolejno przez asfalt, szuter i znowu asfalt, przez pola i las dotrzeć do Nowej Białej i znaków Szlaku wokół Tatr. Droga jest bezpieczną alternatywą dla drogi Frydman - Krempachy. 
W Nowej Białej zwróćmy uwagę na typowo spiski liniowo-wrzecionowaty układ zabudowy. Kontynuujemy do Krempach, gdzie skręcamy w prawo w ul. Tatrzańską. Szlak prowadzi przez piękne, sielskie krajobrazy o ciekawej rzeźbie terenu - urok Pienińskiego Pasa Skałkowego ukazuje się naszym oczom wraz z (niełatwym, ale i nie tak długim) podjazdem, u końca którego możemy cieszyć oczy wspaniałą panoramą.
Po krótkim zjeździe (ostry zakręt!) znowu podjeżdżamy, teraz już do samego Dursztyna, wsi na dachu Spisza, znajdującego się w krajobrazowym miszmaszu pienińsko-beskidzko-tatrzańskim. Szlak wokół Tatr wyprowadza nas na imponujące widokowo wzgórze Honaj, skąd wspaniale prezentują się Tatry.
A to jeszcze nie koniec atrakcji. Następujący teraz zjazd do Łapsz to szybka jazda pośród lasów, hal, z widokami na Trzy Korony, Tatry, stada owiec... niezapomniane przeżycie. Wyjeżdżamy w Łapszach Niżnych i kontynuujemy zjazd (już poza Szlakiem i w ruchu ogólnym) przez Niedzicę aż do brzegów Jeziora Sromowieckiego. Na rondzie wybieramy drogę do góry, jadąc za znakami Velo Dunajec aż pod zamek w Niedzicy. Najpiękniej prezentuje się on z końca zapory. Ciekawi historii skarbu Inków zwiedzą sam zamek, na miejscu są kawiarnie i restauracje. Za zamkiem zjeżdżamy do portu i promem bądź małą gondolą wracamy do Czorsztyna. 
 
Read the description of the route:

CZORSZTYN northern shore of the Lake Dębno – forest path to Nowa Biała – Krempachy – Route Around the Tatras to Dursztyn views Dursztyn panorama – downhill ride to Łapsze views Łapsze Niżne – Niedzica – NIEDZICA-ZAMEK


You don't know whether to choose the Lake or heritage sites or mountain landscapes? This route is for you because it has it all! Riding just above the surface of Lake Czorsztyn, through the secluded forests between Dębno and Nowa Biała, the picturesque Tatra and Pieniny Mountains of Spisz near Dursztyn and the magnificent heritage sites of Niedzica and Dębno make you yearn to revisit this route many times.
PLEASE NOTE! The route involves a ferry crossing between Niedzica-Zamek and Czorsztyn.


We start the tour at the foot of the Czorsztyn castle ruins. We set off on a bicycle path to the west – 12 km of ride along the northern shore of Lake Czorsztyn in front of us: The route runs just a little higher than the water surface, leading through the picturesque bays of Pusta and Sygulina, offering ever-changing views of the Pieniny Spiskie range with the Żar Mountain towering up and the Tatras on the horizon. In front of us, to the west and in the distance behind the water is the church tower in Frydman, giving the impression of a lighthouse on the shore of the Lake. Behind it, in the background, is the Queen of the Beskidy – the Babia Góra Peak. Watch out for sharp bends when riding! On the way we can stop at one of the many comfortable cyclists’ resting places).

After reaching the end of the path below Huba, we ride to the main road, the DW969. In front of us lies a dangerous stretch of 800 m on the side of the DW969 road, along a narrow bridge over the Dunajec River. Behind us, keeping to the right, we escape to a Velo Dunajec path and cycle under a bridge to go on to the embankment in Dębno; there are splendid views of the Lake.

After leaving the embankment, we turn right sharply to get to the centre of the village, where there is the 15th century wooden church of St. Michael the Archangel (UNESCO). If it is open, it's worth a look inside. In Dębno, we see the signs for bicycle trail No. 102. Following them, we leave the village for Polna Street to reach Nowa Biała and the signs for the Route Around the Tatras through asphalt, gravel and, again, asphalt, through fields and forest. The road is a safe alternative to the Frydman - Krempachy road.

In Nowa Biała, let's pay attention to the linear spindle-shaped building layout typical of Spisz. We continue to Krempachy, where we turn right on to Tatrzańska Street. The trail leads through beautiful, idyllic landscapes with interesting terrain – the charm of the Pieniny Klippen Belt appears before our eyes together with an uphill stretch (not very easy, but not too long), at the end of which we can enjoy a wonderful panorama.

After a short downhill stretch (sharp bend!), we ride up again, now to Dursztyn itself, a village at the roof of the Spisz, located in a mixed Pieniny-Beskid Tatra landscape. The Route Around the Tatras leads us to the impressive scenic Honaj hill from where the Tatra Mountains look spectacular.

And that's not the end of the attractions. The descent to Łapsze is a fast ride through forests and mountain pastures, with views of the Trzy Korony Peak, the Tatras, flocks of sheep... an unforgettable experience. We leave in Łapsze Niżne and continue downhill (already off the Route and in general traffic) through Niedzica to the shores of Lake Sromowieckie. At the roundabout we pick the route uphill following the Velo Dunajec signs up to the castle in Niedzica. It looks most beautiful at the end of the dam. Those interested in the history of the Inca treasure will visit the castle itself, where there are cafes and restaurants. After the castle we go down to the port and by ferry or small gondola, we return to Czorsztyn. 

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^