O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

03.SPD NIEDZICA - CZERWONY KLASZTOR / NIEDZICA – ČERVENÝ KLÁŠTOR

Zobacz trasę w: / See the route in:
Mapy Google
Komoot App
Mapa-turystyczna.pl
TatraVelo App
GPX download
   
Przeczytaj opis trasy:
NIEDZICA - Jezioro Sromowieckie - Velo Dunajec do Sromowiec Niżnych - Sromowce Niżne kładka PL/SK - Czerwony Klasztor klasztor i widok na Pieniny - Łysa nad Dunajcem - NIEDZICA 
 
Łatwa trasa wiodąca Doliną Dunajca między dwoma wielkimi atrakcjami - Jeziorem Czorsztyńskim oraz Przełomem Dunajca. Pierwsza część wycieczki wiedzie po północnej - polskiej stronie rzeki, szlakiem Velo Dunajec od Niedzicy do podnóża Trzech Koron. Druga część to jazda po stronie słowackiej, od ważnego zabytku - Czerwonego Klasztoru z powrotem do Niedzicy. Po drodze piękne widoki na pasmo Pienin Spiskich i Właściwych oraz pasmo Magury Spiskiej, małe wsie położone wzdłuż Dunajca i tratwy wolno płynące wśród szumu wody. UWAGA! Pamiętajmy o kasku - na Słowacji za jego brak grozi mandat!
 
Ruszamy spod barokowego kościoła św. Bartłomieja w Niedzicy, jedziemy zgodnie ze znakami Velo Dunajec, które to będą nam towarzyszyć przez kolejne kilkanaście kilometrów. Docieramy nad Jezioro Sromowieckie, de facto zalew, powstały w 1994 roku. Wielbiciele zabytków mogą podjechać pod widoczny stąd Zamek w Niedzicy.
Znad Jeziora ciekawy widok na ścianę Trzech Koron i piramidę Macelowej Góry.
Objeżdżamy Jezioro Sromowieckie od południa, przejeżdżamy przez zaporę i zaraz za nią skręcamy w prawo, w niepozorną uliczkę. Szlak prowadzi niemal wzdłuż rzeki, przez Sromowce Wyżne. Wyjeżdżamy ze wsi i docieramy do Kątów, gdzie tratwy oczekują na turystów chcących zobaczyć Przełom Dunajca.
Zjeżdżamy dalej, teraz drogą główną, by w Sromowcach Średnich ponownie uciec między stare domy,  zagajniki. Velo wyprowadza nas ponownie na główną drogę, którą niedługo docieramy do Sromowiec Niżnych, jednego z centrów turystyki w Pieninach. Po dotarciu do wsi odbijamy z Velo w lewo, w ul. Kościelną nieopodal XVI-wiecznego drewnianego kościoła pw. św. Katarzyny, dalej ul. Pod Brzegami, która prowadzi skrajem wsi, nieco ponad nią aż do Pawilonu Pienińskiego Parku Narodowego. Tutaj skręcamy w prawo bądź podjeżdżamy jeszcze 300 m prosto, pod schronisko Trzy Korony, skąd roztacza się osobliwy widok na początek Przełomu Dunajca. 
Ulicą Trzech Koron docieramy do ronda, na którym skręcamy w lewo i kładką przejeżdżamy na stronę słowacką, podziwiając rzekę i piętrzące się nad nią skały Trzech Koron. Skręcamy w lewo, by po 700 m dotrzeć pod mury wiekowego Czerwonego Klasztoru, niegdyś ważnego ośrodka kultu, ale i kultury i nauki; to tutaj powstało pierwsze tłumaczenie Biblii na język słowacki jak i wspaniały zielnik roślin tatrzańskich "latającego” brata Cypriana.
Za klasztorem rozpoczyna się Przełom Dunajca, trasa zawraca jednak na zachód. Jeśli nas korci - najbliższy widokowy odcinek Przełomu znajduje się około 2 km (szutrem) od klasztoru.
Wycieczka prowadzi południowym brzegiem Dunajca, mijając skrzyżowanie z drogą do Lechnicy (klasztor pierwotnie zwany był lechnickim), za łąkami docieramy do przysiółka Majere; stale towarzyszą nam widoki na piętrzące się na północ od Dunajca Pieniny. Za Majerami i kolejnym zielonym odcinkiem dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą do Starej Wsi Spiskiej. Jeśli mamy dość sił w nogach, warto nadłożyć i podjechać 1,5 km do centrum miasteczka, nieco sennego, ale tak innego od pozostałych na trasie. Przejeżdżamy przez Łysą nad Dunajcem (vel pol. hist. Golembark) i wracamy do Polski. Za Polaną Sosny (po lewej bacówka, oscypki) znowu witają nas krajobrazy otaczające Jezioro Sromowieckie. Wracamy do Niedzicy, gdzie kończy się wycieczka. 
 
Read the description of the route:

NIEDZICALakeSromowieckie Velo Dunajec to Sromowce Niżne – Sromowce Niżne PL/SK footbridge – Červený kláštor and a view of the PieninyMountains – Lysá nad Dunajcom – NIEDZICA

An easy route leading, through the Dunajec Valley, between two great attractions – Lake Czorsztyn and the Dunajec Gorge. The first part of the trip leads along the northern - Polish side of the river, along the Velo Dunajec route from Niedzica to the foot of the Trzy Korony (Three Crowns) Peak. The second part is a ride on the Slovak side, starting from an important monument – the Červený kláštor monastery and back to Niedzica. On the way there are beautiful views of the Pieniny Spiskie and Pieniny Właściwe ranges and the Spiš Magura range, small villages located along the Dunajec River and rafts floating slowly amidst the sound of flowing of water.

We start from the Baroque church of St. Bartholomew in Niedzica and follow the signs for Velo Dunajec which will accompany us for another dozen or so kilometres. We reach Lake Sromowieckie, which is in fact an artificial lake created in 1994. Lovers of heritage sites can ride up to the Castle in Niedzica, visible from here. From the Lake there is an interesting view of the wall of Trzy Korony and the "pyramid” of the Macelowa Góra Mountain.

We go around Lake Sromowieckie from the south, ride over the dam and immediately after it turn right into a small street. The route leads almost along the river, through Sromowce Wyżne. We leave the village and reach Kąty where rafts are waiting for tourists wishing to see the Dunajec Gorge.

We go further, now on the main road, to escape again in Sromowce Średnie, between old houses and copses. The Velo brings us again to the main road along which we soon reach Sromowce Niżne, one of tourist centres in Pieniny.

After reaching the village, the tour route turns left, leading to Kościelna Street near the sixteenth-century, wooden St. Catherine's Church, further on Pod Brzegami Street which continues along the edge of the village, slightly above it to the Pavilion of the Pieniny National Park. Here we turn right or ride 300 meters straight up to the Trzy Korony hostel, from where there is a spectacular view of the beginning of the Dunajec Gorge.

Along Trzy Korony Street we come to a roundabout where we turn left, and by the footbridge we ride to the Slovak side, admiring the river and the rocks of the Trzy Korony Peak towering over it. We turn left to reach the walls of the centuries-old Červený kláštor after 700 meters, once an important centre of worship, but also of culture and science; it was here that the first translation of the Bible into Slovak was made, as well as the magnificent herbarium of Tatra plants of the "flying” brother Cyprian.

After the monastery, the Dunajec Gorge begins but the route turns west. If we are tempted – the nearest scenic section of the Gorge is about 2 km (along a gravel road) from the monastery.

The trip leads along the southern bank of the Dunajec River, passing the junction with the road to Lechnica (the monastery’s name originally referred to the name of Lechnica), and after the meadows we reach the hamlet of Majere; we are constantly accompanied by views of the Pieniny Mountains towering up north of the Dunajec River.

After Majere and another green stretch, we come to the junction with the road to Spišská Stará Ves. If we have enough strength in our legs, it is worthwhile to ride the 1.5 km to the centre of the town, rather quiet and so different from the others on the route.

We cross Lysá nad Dunajcom (old historic Polish name Golembark) and return to Poland. After Polana Sosny (on the left there is a shepherd's hut, with traditional mountain cheeses called oscypek) we are again greeted by the landscapes surrounding Lake Sromowieckie. We return to Niedzica where the trip ends.

MałopolskaGościnna_logo
PDF download:
Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^