O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

III etap Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej prawie gotowy!

III etap Szlaku wokół Tatr po stronie polskiej prawie gotowy!
Końcem lipca br. mamy gotowe prawie wszystkie inwestycje realizowane przez partnerów w ramach III etapu Szlaku wokół Tatr.

Udostępnij:
google plus mail


 

 

Gmina Czarny Dunajec:

Wykonawca - firma UNI-BUD Jacek Smoleń firma UNI-BUD Jacek Smoleń powoli zmierza ku końcowi robót budowlanych dotyczących przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku stacji PKP w miejscowości Podczerwone na budynek usługowy w ramach projektu pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III. Mocno zaawansowane są roboty związane z wykonaniem elewacji oraz zagospodarownia terenu wokół stacji (plac z kostki).

Koszt realizacji tej inwestycji wynosi: 1.056.872,08 zł brutto. 


Miasto Nowy Targ:

Strefa wypoczynku dla rowerzystów:

W czerwcu firma Artur Żądło Biuro techniczne Usługi Budowlane zakończyła budowę strefy wypoczynku dla   rowerzystów powstała nad Dunajcem -  na połączeniu ścieżek rowerowych wybudowanych przez miasto w I i II etapie projektu. W strefie rowerzyści i użytkownicy Szlaku wokół Tatr mogą korzystać m.in. z: alejek spacerowych, urządzeń street workout, altan rekreacyjnych, altany grillowej, lamp, monitoringu, leżaków, hamaków, zewnętrznej siłowni. Zlokalizowana przy bulwarach potoku Biały Dunajec, w niedalekiej odległości od rezerwatu Bór na Czerwonem i lotniska ze wspaniałym krajobrazem na Tatry i Gorce strefa jest specyficznym miejscem odpoczynku dla mieszkańców i turystów podróżujących na rowerze ze wschodniej i zachodniej części Szlaku wokół Tatr. Zaprojektowane elementy strefy sprzyjają wypoczynkowi po rowerowych wędrówkach przy równoczesnym poznawaniu walorów kulturowych i przyrodniczych tego regionu pogranicza. Taki element w centralnym miejscu Szlaku stanowi udogodnienie dla użytkowników ścieżek rowerowych, w tym rodzin z dziećmi i pozwala im na odpoczynek i dalsze wędrowanie na rowerze. Wartość inwestycji to 438 990,00 zł.


 Ścieżka pieszo-rowerowa na lotnisku:

W maju 2020 r. firma TS BUD Tomasz Stachulak zakończyła  roboty budowalne związane z budową ciągu pieszo-rowerowego na nowotarskim lotnisku. Ścieżka rowerowa na lotnisku prowadzi od głównej trasy Szlaku zlokalizowanej tuz przy Rezerwacie Bór na Czerwonem, który stanowi miejsce o znaczeniu przyrodniczym i historycznym. Poza pracami związanymi z wykonaniem podbudowy i nawierzchni na ścieżce o długości 0.89 km, wykonano także Miejsca Obsługi Rowerzystów oraz zamontowano oznakowanie i małą architekturę. Całkowity koszt robót wyniósł : 2.045.602,80 zł.


 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Młynówka i Schumana

W maju zakończono prace budowalne związane z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym ul. Młynówka o dł. 0,80 km. Wartość tej inwestycji, której wykonawcą była firma P.B.U ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. wyniosła 574 069,66 zł.

Także końcem maja 2020 r firmą Eurovia Polska S.A zakończyła budowę odcinka ścieżki rowerowej na ul. Schumana. Zgodnie z umową przebudowano ten odcinek na ciąg pieszo-rowerowy o długości 0,39 km. Wymieniona została podbudowa, wykonana nawierzchnia bitumiczna ograniczona obrzeżami betonowymi oraz pobocza. Wartość wykonanych prac wyniosła ostatecznie 273 703,73 zł

Ścieżka rowerowa prowadzona ul. Młynówka i Schumana jest połączeniem centrum miasta z istniejącymi już ścieżkami rowerowymi wokół Nowego Targu, co daje rowerzystom alternatywę przejazdu


Remont kładek na potoku Czarny Dunajec:

Ostatnimi inwestycjami realizowanymi przez Miasto Nowy Targ był remont kładek pieszo-rowerowych na Czarnym Dunajec w Nowym Targu (przy lodowisku i na Kowańcu).  W ramach zawartej umowy  wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDEX Sp.z.o.o wykonał kompleksowy remont dwóch kładek polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymianie oczyszczaniu i malowaniu elementów konstrukcyjnych kładki oraz wykonaniu iluminacji. Wartość wyremontowanej kładki przy lodowisku, to: 737.712,39 zł, a na Kowańcu to: 734.163,83 zł.


Gmina Nowy Targ:

Oaza wypoczynku w Krauszowie

 W lipcu br. zakończono roboty budowalne związane z wykonaniem strefy aktywnego wypoczynku nad jeziorem w Krauszowie w ramach projektu pt. „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”.

Dzięki wykonaniu zaplanowanych prac, bezpośrednio przy istniejącej nad jeziorem w Krauszowie ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr powstała oaza wypoczynku. To specyficzne miejsce odpoczynku dla rowerzystów umożliwiające im korzystanie z uroków okolicy oraz z uwagi na lokalizację nad wodą z takich możliwości jak wędkowanie, rekreacja, spacery. Ta część inwestycji wpisuje się w rozwój produktu turystycznego, który musi zapewniać użytkownikom oprócz infrastruktury rowerowej również miejsca do rekreacji i odpoczynku. Oaza odpoczynku jest  innowacyjnym charakterystycznym miejscem dla rowerzystów, gdzie będą mogli odpocząć i nabrać sił, aby potem kontynuować wędrowanie ścieżkami szlaku wokół Tatr. Inwestycja obejmowała I etap budowy oazy wypoczynku dla rowerzystów nad jeziorkiem w Krauszowie, tj. wykonanie około 600 metrów ścieżek pieszych/spacerowych wraz z oświetleniem, drewnianego molo, parkingu z oświetleniem i miejscami dla osób niepełnosprawnych, wykonanie pięciu stanowisk łowieckich.

 Wartość tej inwestycji zgodnie z umową wyniosła 705.270,00 zł bruttoWykonawcą była Firma Usługowo - Budowlana "Gronik" Beata Korzeniowska.


Ścieżka rowerowa Pyzówka-Klikuszowa:

 W dniu 13 lipca 2020 r. odebrano kolejny etap III etapu Szlaku wokół Tatr w Gminie Nowy Targ. Odcinek ściezki rowerowej z od Pyzówki do Klikuszowej liczy łącznie 6,88 km. Wykonawca - firma TATRY-INWEST Sp. z o.o wykonała komplet robot w tym: m.in. z roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, ścieki z elementów betonowych, przepusty, oznakowanie. Wartość prac to blisko 2,8 mln zł.

 Ścieżka rowerowa z Pyzówki do Klikuszowej o długości blisko 7 km to kolejny etap rozbudowy tras rowerowych prowadzących od głównej trasy Szlaku w Ludźmierzu przez Krauszów, Morawczynę i Pyzówkę w stronę Gorców - Klikuszowej I Obidowej. Udostępnienie rowerzystom Gorców jest w założeniu rozbudowy produktu turystycznego jakim jest Szlak wokół Tatr spełnieniem jego założeń, aby trasy rowerowe budowane po polskiej i słowackiej stronie pozwalały turystom poznawać miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czy kulturowy. Jest to także możliwość dla turystów przyjeżdżających od strony Krakowa „zakopianką”, aby już w Klikuszowej wsiąść na rowery i dostać się stamtąd na główną trasę Szlaku wokół Tatr. 


Gmina Łapsze Niżne:

Ściezka rowerowa "Pod Upłoz" 

W czerwcu 2020 r. zakończył się remont ścieżki rowerowej „Pod Upłoz” w Kacwinie. Inwestycja polegała na remoncie odcinka ścieżki rowerowej o długości 1,12 km z nawierzchnią asfaltową prowadzącego bezpośrednio z Kacwina do granicy państwa Kacwin-Wielka Frankowa. W trakcie remontu wykonano  całość robót budowlanych objętych umową w skład których wchodziło ułożenie nawierzchni jezdnej z mieszanki asfaltowej oraz odwodnienie. Ta wyremontowana ścieżka rowerowa stanowi bezpośredni transgraniczny łącznik pomiędzy Polską i Słowacją. Dlatego remont tego odcinka ścieżki rowerowej położonego bezpośrednio na granicy państwa poprawi dostęp i polepszy jakość podróży rowerowych między Polską a Słowacją na transgranicznym Szlaku wokół Tatr. Wartość inwetsycji wyniosła 500.980,79 zł,


Muzeum przyrodnicze w Łapszach Niżnych

Do końca lipca 2020 r prowadzone były przez obu wykonawców prace związane z adaptacją poddasza Domu Ludowego na muzeum przyrodnicze. Firma P. H. P. U "JANEX" wykonała w tym czasie całość prac remontowo-wykończeniowych związanych z instalacją elektryczną, wentylacją, instalacją centralnego ogrzewania, instalacją AV, okładzinami ściennymi, sufitowymi, posadzkami,  malowaniem, stolarką wewnętrzną.

Równolegle prowadzone były prace związane z wykonaniem ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w budynku Domu Ludowego w Łapszach Niżnych. W tym czasie wykonawca przygotował koncepcję aplikacji multimedialnych, opracowanie merytoryczne aplikacji, opracowanie graficzne layoutów aplikacji, a także przygotował koncepcję projektów/wizualizacji wystawy, projektów graficznych elementów wystawy,  zakupił licencję  do zdjęć/materiałów graficznych, przygotował materiały audio stanowiących część projektu wykonawczego (części wizualnej) ekspozycji multimedialnej muzeum przyrodniczego w budynku Domu Ludowego w miejscowości Łapsze Niżne.

 

Projekt pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap III” wdrażany jest wspólnie przez 9 partnerów z Polski i ze Słowacji w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja,


Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^