O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

Podpisano Umowę Partnerską na realizację projektu pt. "Szlak wokół Tatr"

Podpisano Umowę Partnerską na realizację projektu pt. "Szlak wokół Tatr"
W dniu 9 lipca 2014 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" partnerzy projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr podpisali Umowę Partnerską dotycząca realizacji tego projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Po 10 latach od zainicjowania przez Euroregion "Tatry" projektu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr jego realizacja staje się faktem.

Udostępnij:
google plus mail

Ten strategiczny projekt Euroregionu "Tatry” zakłada realizację I etapu rowerowego Szlaku wokół Tatr. W realizację projektu zaangażowanych jest 13 partnerów – ze strony polskiej: Gmina Czarny Dunajec – jako Partner Wiodący, Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary oraz ze strony słowackiej: Miasto Kieżmark, Miasto Liptowski Mikulasz, Miasto Trstena, Gmina Hladovka, Gmina Sucha Hora, Gmina Liesek, Gmina Niżna, Gmina Huncovce, Gmina Vrbov.

W ramach projektu do końca 2014 roku powstanie blisko 43 km tras rowerowych biegnących przez tereny o wysokich walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, w tym 35 km nieprzerwanego transgranicznego odcinka prowadzącego od Nowego Targu trasą dawnej linii kolejowej do granicy słowackiej w Suchej Horze i dalej do miasta Trstena, a także odcinki na Spiszu (Vrbov-Kieżmark-Huncovce) oraz w Liptowskim Mikulaszu. Prace na odcinku w gminie Czarny Dunajec już się rozpoczęły.

Planowane trasy rowerowe będą mieć nawierzchnię bitumiczną. W ciągu ścieżki znajdują się zabytkowe mosty kolejowe, które zostaną wyremontowane. Na trasie zaprojektowano również miejsca widokowo-postojowe. Powstałe w ramach inwestycji ścieżki rowerowe w okresie zimowym będą pełnić rolę tras biegowych dla narciarzy.

Projekt zakłada również działania promocyjne, m.in. opracowanie i wydanie publikacji i materiałów promocyjnych, przygotowanie strony internetowej, organizację dwóch imprez na zakończenie projektu - po stronie polskiej i po stronie słowackiej – połączonych z prezentacją gmin oraz zawodami rowerowymi.

Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 3,7 mln EUR, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 w kwocie ponad 3,15 mln EUR.

Warto podkreślić, że niektórzy partnerzy projektu (Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Miasto Kieżmark, Miasto Liptowski Mikulasz) zrealizowali już z innych środków ok. 12 km tras rowerowych stanowiących odcinki Szlaku wokół Tatr. Przygotowywane są następne odcinki trasy przez kolejne polskie i słowackie samorządy.

Projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr to zakrojone na wielką skalę transgraniczne przedsięwzięcie, będące efektem zainicjowanej przez Euroregion „Tatry” w 2004 roku wieloletniej współpracy polskich i słowackich samorządów przygranicznych. Kompletny projekt zakłada realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi, edukacyjnymi i biegowymi. Jego przewodnią ideą jest udostępnienie niepowtarzalnych miejsc i lokalnych wartości o walorach krajobrazowych, kulturowych, historycznych i przyrodniczych po obu stronach granicy, których dostępność jest aktualnie ograniczona lub znikoma.

Trasa Szlaku wokół Tatr prowadzi przez historyczno-geograficzne krainy Spisz, Podhale, Orawę i Liptów w bezpośredniej bliskości licznych i różnorodnych atrakcji i walorów. O jego wyjątkowej atrakcyjności przesądza:

  • sąsiedztwo kilku parków narodowych
  • obfitość innych terenów o najwyższych walorach przyrodniczo – krajobrazowych (torfowiska, doliny rzek z malowniczymi przełomami, charakterystyczne skałki i wzniesienia, otwierające się z wielu punktów trasy malownicze widoki, urokliwe enklawy leśne i łąkowe),
  • mnogość charakterystycznych obiektów zabytkowych (obiekty sakralne, zamki, relikty dawnej zabudowy wiejskiej i miejskiej, zabytki techniki – mosty i obiekty kolejowe),
  • możliwość skorzystania z atrakcji turystycznych najwyższej rangi.

W marcu 2004 roku X Kongres Związku Euroregion „Tatry” podjął uchwałę inicjującą projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku dookoła Tatr. Projekt został wpisany jako strategiczny do Wspólnej polsko-słowackiej Strategii Rozwoju Euroregionu „Tatry” na lata 2008-2015.Koncepcja realizacji Szlaku wokół Tatr była wielokrotnie popierana przez Polsko-Słowacką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Transgranicznej.

W 2005 roku w ramach projektu dofinansowanego ze środków Wspólnego Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja, który zrealizowany został przez Gminę Czarny Dunajec przy partnerskiej współpracy Miasta Nowego Targu oraz gmin: Czorsztyn, Nowy Targ, Łapsze Niżne i Szaflary, opracowano:

  • studium historyczno-kulturowe
  • studium przyrodniczo-krajobrazowe
  • studium planistyczno-urbanistyczne polskiej części szlaku.

W 2008 roku Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku opracowało studia: Szlak wokół Tatr – studium kulturowo-historyczno-turystyczne – Spisz w ramach mikroprojektu dofinansowanego ze środków Programu INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 oraz Szlak wokół Tatr. Studium kulturowo-historyczne, turystyczne i komunikacyjne – Liptów i Orawa, zrealizowane w ramach Programu SPERA.

W latach 2007-2008 trwało opracowywanie wspólnego projektu infrastrukturalnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na I etapie szlaku. W pracach tych uczestniczyły jednostki samorządu lokalnego, po których terenach przebiegać będzie pierwszy odcinek szlaku. Projekt ten będąc w sferze koncepcji bez opracowań i zatwierdzonych dokumentów technicznych nie został rekomendowany do realizacji.

W roku 2009 partnerzy projektu uzupełnili brakującą dokumentację. Wielu z nich uzyskało pozwolenie na budowę, analizę wpływu na środowisko i przygotowało analizę ekonomiczno-finansową. W marcu 2010 roku Gmina Czarny Dunajec wraz z 12 partnerami z Polski i Słowacji przedłożyła wniosek o dofinansowanie I etapu realizacji Szlaku wokół Tatr w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Priorytet I. Rozwój infrastruktury transgranicznej Temat 1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa.


Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^