O SzlakuO Szlaku AktualnościAktualności Zaplanuj wycieczkeZaplanuj wycieczkę Praktyczne informacjePraktyczne informacje Twoja przygodaTwoja przygoda MultimediaMultimedia BlogBlog Miejsca przyjazne rowerzystąMiejsca przyjazne

Prezentacja Szlaku rowerowego wokół Tatr na konferencji zamykającej Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013

Prezentacja Szlaku rowerowego wokół Tatr na konferencji zamykającej Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
W środę 30 września 2015 r. w Zakopanem odbyła się konferencja zamykająca Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i otwierająca nowy Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Jedną z niespodzianek konferencji była prezentacja filmu promującego Szlaku rowerowego wokół Tatr zrealizowanego w ramach projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr".

Udostępnij:
google plus mail

W środę 30 września 2015 r. w Zakopanem odbyła się konferencja zamykająca Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i otwierająca nowy Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Koordynatora Krajowego, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Komisji Europejskiej, partnerów projektu parasolowego – Euroregionów „Tatry”, Karpacki, Beskidy, Wyższych Jednostek Terytorialnych Preszów i Żylina oraz beneficjenci projektów.Przybyli również polscy i słowaccy partnerzy projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr", który jest drugim co do wielkości przyznanego dofinansowania projektów w kończącym się Programie.

Podczas konferencji oprócz informacji podsumowujących realizację Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 zaprezentowano przykłady kilku najciekawszych projektów i ich rezultaty. Ponadto omówiono kluczowe elementy programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020: osie priorytetowe, ich cele szczegółowe, działania możliwe do realizacji w ramach projektów oraz oczekiwane rezultaty i różnice w stosunku do okresu programowania 2007-2013. W ramach konferencji odbyły się także panele warsztatowo-dyskusyjne dla każdej z trzech osi tematycznych Programu Interreg V-A Polska-Słowacja z  praktycznymi poradami ekspertów z dziedziny wspólpracy transgranicznej.

Jedną z niespodzianek konferencji była prezentacja filmu promującego Szlaku rowerowego wokół Tatr zrealizowanego w ramach projektu pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr wdrażanego w Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Uczestnicy konferencji zapoznali się równie z informacjami o projekcie, wybudowanych już trasach rowerowych, które kilka dni wcześniej zostały uroczyście otwarte, a także przygotowaniem do realizacji kolejnych odcinków Szlaku wokół Tatr i infrastruktury towarzyszącej.

Informacje o Szlaku wokół Tatr zostały również zamieszczone w publikacji wydanej na podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 pt. „Unijny atlas pogranicza polsko-słowackiego”.
 
                       
 

Aktualności
Szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach naboru do systemu Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr
W dniu 29.12.2020 r. zorganizowane zostało szkolenie on-line dla osób zarządzających obiektami, które uzyskały certyfikaty w ramach II naboru do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych na Szlaku wokół Tatr.
Jedyna w swoim rodzaju instalacja na przejściu granicznym Chochołów – Sucha Hora
Na polsko-słowackiej granicy Chochołów-Sucha Hora bezpośrednio na ścieżce rowerowej Szlaku wokół Tatr, która przecina tę granicę (obok wiaty i miejsca odpoczynku dla rowerzystów) powstała specjalna instalacja podkreślająca, że właśnie tutaj, w tym miejscu Małopolski przekraczamy na rowerach granicę państwa.
Oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr!
W ramach realizowanego przez EUWT TATRY w 2020 r. działania wykonano oznakowanie uzupełniające na Szlaku wokół Tatr.
^